Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Το κόστος των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων

Ξοδεύουμε πάνω από τρία δις το χρόνο για συντάξεις σε συνταξιούχους κάτω των 60! Οι δικαιούχοι ηλικίας μικρότερης των 50 ετών λαμβάνουν τις υψηλότερες συντάξεις!!! Οι νεότεροι συνταξιούχοι < 65 λαμβάνουν σημαντικά υψηλότερες συντάξεις από τους γηραιότερους >75 (+60% κατά μέσο όρο). Πρόκειται για στοιχεία που αφορούν τις καταβληθείσες συντάξεις Μαρτίου 2015 μετά από 5 χρόνια εφαρμογής περιοριστικών πολιτικών και εξορθολογισμού των δαπανών του κράτους (ή στυγνού μνημονίου κατ' άλλους)
Ας διαβάσουμε τον παρακάτω πίνακα, όπου παρατίθενται στοιχεία από τις πληρωμές συντάξεων του μηνός Μαρτίου 2015. (βλ. Σημείωση).


Γήρατος
Θανάτου
Ηλικία
Πλήθος
Μέση Μηνιαία Σύνταξη
Μέση Ετήσια Σύνταξη
Συνολικό κόστος (εκατ ευρώ)
Πλήθος
Μέση Μηνιαία Σύνταξη
Μέση Ετήσια Σύνταξη
Συνολικό κόστος (εκατ ευρώ)
<=25
0
0
0
0
25,363
368
4,414
112
26-50
18,522
1,276
15,311
284
31,572
425
5,094
161
51-55
58,024
1,144
13,729
797
18,372
557
6,683
123
56-60
137,780
1,235
14,816
2041
26,648
616
7,395
197
61-65
256,791
1,238
14,857
3815
32,098
638
7,650
246
66-70
360,463
1,062
12,742
4593
39,807
762
9,145
364
71-75
335,532
902
10,825
3632
38,982
792
9,509
371
76-80
356,063
824
9,885
3520
56,233
786
9,427
530
81-85
287,141
754
9,046
2597
62,057
774
9,282
576
86-90
155,473
714
8,565
1332
46,929
771
9,247
434
91-95
44,906
708
8,490
381
18,549
768
9,210
171
>95
10,095
663
7,950
80
4,597
753
9,035
42

2,020,790
951
11,418
23,072
401,207
691
8,289
3,325

0-55
76,546
1,176
14,112
1,080
75,307
438
5,253
396
0-60
214,326
1,214
14,565
3,122
101,955
484
5,813
593
>85
210,474
710
8,519
1,793
70,075
769
9,223
646


Μεταξύ άλλων προκύπτουν τα εξής:
 1. Το συνολικό κόστος για συντάξεις γήρατος σε δικαιούχους ηλικίας μικρότερης ή ίσης των 50 ετών είναι 284 εκατ ευρώ για το έτος 2015.
 2. Το συνολικό κόστος για συντάξεις γήρατος σε δικαιούχους ηλικίας μικρότερης ή ίσης των 55 ετών είναι 1080 εκατ ευρώ για το έτος 2015.
 3. Το συνολικό κόστος για συντάξεις γήρατος σε δικαιούχους ηλικίας μικρότερης ή ίσης των 60 ετών είναι 3122 εκατ ευρώ για το έτος 2015.
 4. Την υψηλότερη μέση μηνιαία σύνταξη γήρατος λαμβάνουν οι δικαιούχοι ηλικίας μικρότερης των 50 ετών.
 5. Η δαπάνη για συντάξεις γήρατος σε δικαιούχους ηλικίας < 60 ετών (3122 εκατ ευρώ) είναι 75% μεγαλύτερη από την δαπάνη για συντάξεις γήρατος σε δικαιούχους ηλικίας > 85 ετών (1793 εκατ ευρώ), αν και το πλήθος των δικαιούχων είναι περίπου ίδιο.
 6. Οι νεότεροι συνταξιούχοι < 65 λαμβάνουν σημαντικά υψηλότερες συντάξεις από τους γηραιότερους >75.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία Μαρτίου 2015 υπάρχουν:
 • 471.117 συνταξιούχοι ηλικίας κάτω των 65, οι οποίοι λαμβάνουν μέση μηνιαία σύνταξη 1227,02 ευρώ και οι δαπάνες των συντάξεων τους αθροίζονται στα 6,937 δις ευρώ.
 • 853.678 συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 75, οι οποίοι λαμβάνουν μέση μηνιαία σύνταξη 772,18 ευρώ και οι δαπάνες των συντάξεων τους αθροίζονται στα 7,91 δις ευρώ.


Σημειώσεις:
 1. Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από την 22η μηνιαία έκθεση του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», η οποία αποτυπώνει την εικόνα των συνταξιοδοτικών παροχών και των προνοιακών επιδομάτων της χώρας για το μήνα Μάρτιο του 2015.
 2. Η ετήσια σύνταξη έχει υπολογιστεί πολλαπλασιάζοντας την μηνιαία σύνταξη επί 12.
 3. Για τον υπολογισμό του μέσου μηνιαίου εισοδήματος αθροίζονται στην κατηγορία της σύνταξης γήρατος και όλες οι συντάξεις άλλων κατηγοριών (θανάτου, αναπηρίας) που ενδεχομένως λαμβάνει ένας συνταξιούχος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου