Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Γιατί μειώθηκαν οι μισθοί και οι συντάξεις;

Όχι πάντως επειδή κάναμε οικονομία για να πληρώσουμε παλαιά δάνεια ή τόκους!
Τα πέντε προηγούμενα χρόνια (2010-2014) ζήσαμε μια Μεγάλη Ύφεση και βιώσαμε πρωτόγνωρη πτώση του βιοτικού μας επιπέδου. Από κάποια παρεξήγηση (ναι, παρεξήγηση!) ο περισσότερος κόσμος στη χώρα μας νομίζει ότι αυτό που ζήσαμε οφείλεται στη σκληρή στάση των Ευρωπαίων, οι οποίοι επέβαλλαν απάνθρωπη λιτότητα και υψηλή φορολογία, προκειμένου να εξοικονομηθούν χρήματα, για να πληρώσουμε τα δάνεια και τους τόκους που χρωστάμε. Η πραγματικότητα όμως είναι αρκετά διαφορετική.
Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται επιλεγμένα δημοσιονομικά μεγέθη της Γενικής Κυβέρνησης (όπως αυτά μετρήθηκαν με βάση το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής (ΠΟΠ)) για την πενταετία 2010-2014.


ΠΟΣΑ ΣΕ ΔΙΣ ΕΥΡΩ
2010
2011
2012
2013
2014
Σωρευτικά 2010-2014
Τόκοι Δημόσιου Χρέους
(δις ευρώ)
-12.80
-14.90
-9.70
-7.20
-6.90
-51.50
Πρωτογενές Ισοζύγιο (δις ευρώ) (έλλειμμα (-) / Πλεόνασμα (+)
-10.90
-5.00
-2.50
1.50
0.54
-16.36
Έσοδα από Αποκρατικοποιησεις εκτός πρωτογενούς Ισοζυγίου (δις ευρώ)
0.00
1.56
0.02
0.30
0.30
2.18

Σ΄αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να θυμηθούμε τι είναι το Πρωτογενές Ισοζύγιο.
Το Πρωτογενές Ισοζύγιο για κάθε έτος είναι το σύνολο των εσόδων του κράτους μείον το σύνολο των εξόδων του κράτους, χωρίς στα έξοδα να υπολογίζονται οι τόκοι που πρέπει να πληρώσει το κράτος κάθε χρόνο για τα δάνεια που έχει συνάψει.
Ο παραπάνω πίνακας με απλά λόγια μάς λέει ότι σωρευτικά στην 5ετία 2010-2014 που η Ελλάδα είναι σε πρόγραμμα (Μνημόνιο):

  • Το κράτος ξόδεψε 16,36 δις περισσότερα απ’ όσα εισέπραξε χωρίς στα έξοδα του να υπολογίζουμε τα χρήματα που χρειάστηκε να πληρώσει σε τόκους. 
  • Για τόκους την πενταετία 2010-2014 χρειάστηκε να πληρώσουμε ως κράτος 51,5 δις ευρώ. Αφού όμως στην πενταετία ήμασταν 16 δις μέσα χωρίς να υπολογίσουμε το έξοδο των τόκων προφανώς ως κράτος δεν δώσαμε ούτε ένα ευρώ για να πληρώσουμε τόκους. Πήραμε νέα δάνεια από την Ευρώπη, για να πληρώσουμε τους τόκους.
  • Ομοίως δεν δώσαμε ούτε ένα ευρώ για να αποπληρώσουμε παλιά δάνεια. Πήραμε νέα δάνεια από την Ευρώπη για να αποπληρώσουμε τα παλιά.
  • Επίσης, επειδή τα χρήματα που ξοδέψαμε ως κράτος (για μισθούς και συντάξεις κ.λπ.) ήταν περισσότερα από εκείνα που εισπράξαμε (από φόρους δασμούς κ.λπ.) δανειστήκαμε επιπλέον 14,18 δις από τους Ευρωπαίους. 
  • Οι αποκρατικοποιήσεις που κάναμε αυτά τα 5 χρόνια έφεραν έσοδα μόλις 2.18 δις στα ταμεία του Δημοσίου και χρησιμοποιήθηκαν για την μερική κάλυψη των πρωτογενών ελλειμμάτων. (Για την ακρίβεια τα έσοδα από αποκρατικοποιήσες ανέρχονται σε 3 δις αλλά το ποσόν 0.8 δις εξ αυτών έχουν ενσωματωθεί στα πρωτογενή πλεονάσματα)
Αν κάποιος έχει την εντύπωση ότι η υπερβολική φοροεπιδρομή εναντίον των πολιτών αυτής της χώρας έγινε προκειμένου να εξοικονομηθούν χρήματα για να πληρώσουμε τόκους ή για να πληρώσουμε δάνεια, κάνει λάθος.
Αν κάποιος έχει την εντύπωση ότι οι μεγάλες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις έγιναν προκειμένου να εξοικονομηθούν χρήματα για να πληρώσουμε τόκους ή για να πληρώσουμε δάνεια, κάνει λάθος.
Τουναντίον, επειδή, παρά την αυξημένη φορολόγηση και τις δραστικές περικοπές στις δαπάνες, τα χρήματα δεν επαρκούσαν για να πληρωθούν οι μειωμένοι μισθοί και συντάξεις η Ευρώπη “τσόνταρε”, δηλαδή μας δάνεισε για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις.

Στη δημόσια συζήτηση για την βίαιη προσαρμογή και την υπερβολική λιτότητα, που οδήγησαν την χώρα σε αυτήν την πρωτόγνωρη ύφεση θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι:
Ναι μεν ένα πρόγραμμα με πιο χαλαρούς στόχους για το πρωτογενές ισοζύγιο θα μας βοηθούσε να έχουμε πιο ήπια ύφεση, αλλά αυτό μεταφράζεται σε υψηλότερα πρωτογενή ελλείμματα, δηλαδή σε περισσότερα δάνεια από την μεριά των δανειστών εταίρων μας για την χρηματοδότηση των πρωτογενών ελλειμμάτων μας.
Πρέπει να το κάνουμε ξεκάθαρο. Κάθε αίτημα μας για πιο ήπια προσαρμογή σήμαινε: «Δανείστε μας περισσότερα λεφτά, για να μπορούμε να πληρώνουμε υψηλότερους μισθούς και συντάξεις από αυτούς που μας επιτρέπουν τα έσοδα του κράτους».


Σημείωση
Επειδή κάποιος που αναλύει τα νούμερα των δημοσιονομικών μεγεθών μπορεί να δει διαφορετικά νούμερα, ανάλογα με τις στατιστικές παραδοχές και με το αν αναφέρεται στην Κεντρική Διοίκηση ή την Γενική Κυβέρνηση, μπορεί να ανατρέξει στο Δελτίο Τύπου του ΥπΟικ που περιγράφει τις παραδοχές του «Προσδιορισμού πρωτογενούς αποτελέσματος του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης» βάσει των οποίων το Υπ. Οικ. και η ΕΛΣΤΑΤ υπολογίζει το πρωτογενές Ισοζύγιο που αναφέρω στον Πίνακα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου