Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Εισροές/Εκροές ανά κράτος μέλος

Παραθέτω τον Πίνακα με τις Καθαρές Εισροές- Εκροές από τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά κράτος μέλος. 
Τα νούμερα παρουσιάζονται ως ποσοστό επί του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος κάθε κράτους μέλους. Αφορούν την περίοδο μετά την δημιουργία του κοινού νομίσματος δηλ από το 2000 μέχρι και το 2013.
Όπως είναι εμφανές, η χώρα μας συστηματικά λαμβάνει τις υψηλότερες εισροές κονδυλίων από κάθε άλλο κράτος μέλος των 15 της Ε.Ε (Δεν συμπεριλαμβάνονται χώρες που μπήκαν στην ΕΕ μετά το 2000).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου